top of page

Å skrive

Noen ganger skriver jeg ting som ikke er sanger. Det kan være dikt, små tekster, essay, avisinnlegg eller andre ting som jeg ikke vet om har et navn. 

 

Jeg har ingen faste tema, men det som kommer til meg har ofte noe med menneskelighet å gjøre. Gjerne i forhold til oppvekst og oppdragelse, skole og samfunn, naturen og tilstedeværelse, eller bare åpne spørsmål om hva det vil si å være menneske. 

 

På denne siden legger jeg ut publiserte og upubliserte tekster. 

 

To write

Sometimes I write things that are not songs. It can be poems, text, chronicles, essays. It can be about upbringing, life, the school system, love or just thoughts around what it means to be a human being. They're usually in Norwegian, so my apologies to readers who don't speak Norwegian. 

 

This is a collection of both published and unpublished work of mine. 

bottom of page